Iltoptagelsestesten måler og analyserer den fysiske kapacitet. Ved måling af O2, CO2 samt ventilationshastigheden ved stigende arbejde (watt) bestemmes testpersonens evne til at optage ilt og forbrænde henholdsvis fedt og kulhydrat (stofskiftet).

En test med iltoptagelsesudstyr tjener flere formål:

  • måling af maksimalt iltoptagelse (VO2max).
  • måling af ventilationsfrekvensen, som er et godt værktøj til at fastlægge den anaerobe tærskel (AT).
  • individuel vejledning i vægttab (bl.a. måling hvilken intensitet (watt og puls), hvor testpersonen har maksimal fedtforbrænding FATmax).
  • fastlæggelse af grundtræningszonerne Z2 og Z3 som er vigtige ifm. langturs- og vintertræning.
  • individuel vejledning i ernæring og optimal fedtforbrænding – mere effektiv aerob træning.
  • beregning af optimalt kulhydratindtag ved længere konkurrencer (carbo loading kan inkluderes).
  • estimering af optimal intensitet (watt og puls) ved længere konkurrencer.

h

Udlæste data:

VO2max
Kondital
VCO2
VO2
RER
MET
FATmax
AT (og pulszoner)
Kcal/time: total energi, fedt og CHO