Lungefunktionstest (spirometri) er en undersøgelse, hvor man måler lungefunktionen, ved at måle hvor meget (lungekapacitet) og hvor hurtigt (luftstrømningshastigheden) man kan puste ud af lungerne.

Resultatet giver god information om lungernes funktion, og især om luftvejenes funktion.

Udover bestemmelse af lungefunktionen bruges resultatet til screening for anstrengelsesudløst astma, KOL og astma.

En lungefunktionstest tjener flere formål:

  • måling om lungefunktionen (ud- eller indånding) når sin begrænsning.
  • en nedsat lungefunktion kan have afgørende betydning for valg af diæt.
  • screening for anstrengelsesudløst astma, KOL og astma.
  • evt. anbefaling af træning af lungemuskulatur.

 

h

Udlæste data:

FCV
PEF
FEV1
FEV1/FVC
Lung age